Nejčastější dotazy
partnerských uklízeček.

Tato stránka pro Vás shrnuje nejčastěji kladené dotazy a odpovědi.
Děkujeme, že s Andulkou spolupracujete a v případě dalších dotazů se na nás neváhejte obrátit. 

Před prvním úklidem.

Ve kterém okamžiku započte spolupráce s Andulkou?

Možnost spolupracovat s Andulkou dostáváte v okamžiku podpisu smlouvy a po úspěšném absolvování tréninkového dne. Skutečný závazný vztah nastává v okamžiku přijetí zakázky (domu na úklid).

Jakým způsobem získám nové zakázky od Andulky?

Před samotným přidělením vlastních domů se zúčastníte tréninkového dne. Kdy si naším stálým partnerem vyzkoušíte úklid sami a dozvíte se rady a typy jak postupovat a jaké věci používat než se sami vydáte na svoje domy. Zároveň na tréninkovém dni máte první možnost nám předvést, že máte o tuto práci zájem a ukázat nám Vaše schopnosti. Po úspěšném absolvování tréninkového dne obdržíte od Andulky na e-mail nabídku aktuálně volných domů.Domy posíláme v balíčku i jednotlivě. Po Vašem potvrzení přijetí zakázky odpovědí na e-mail, se stáváte stálým partnerem na úklid. E-mailem od Vás potvrzená zakázka je závazná. Po dobu spolupráce Vám budeme i nadále posílat aktuální zakázky k přijetí. Je na Vás kolik práce přijmete a jaká bude Vaše odměna.

S jakými úklidovými prostředky mám uklízet?

Úklidové prostředky a veškeré základní náčiní si na dům zajišťujete sám/sama na vlastní náklady. Cena za úklidové prostředky je zahrnuta v odměně. Ze strany klienta je povinnost Vám na domě připravit místnost, kde si můžete veškeré náčiní uschovat (nebo přenášet mezi domy) a přístup k vodě ve společných prostorách domu. Mezi základní potřeby na úklid domu stačí koště, kýbl, mop nebo hadr na podlahu, smetáček a lopatka, hadříky na prach a leštění skel, stěrka na okna a případně drátěnka nebo houbička na odstranění fleků. Saponáty na podlahu používejte hodně voňavé, v domě to je hned znát. Dále saponát na podlahu a iron na skla. Klient zajišťuje pouze speciální pomůcky typu štafle, vysavač či teleskopická tyč.

Kdo určí, který úklidový den budu na dům pravidelně docházet?

Úklidový den si na svých nových domech určujete Vy sami. Na základě Vámi vybraného úklidového dne připravíme rozpis úklidů a informujeme klienta. Váš Klient s tím počítá, že v daný den bude úklid proveden.

Kde se dozvím, jaký úklid mám na domě provést?

Na každém domě se řídíte rozpisem úklidu, kde máte uveden harmonogram prací = obsahuje co všechno se má v daný termín na domě uklízet. Vaší odpovědností je hlídat aktuálnost rozpisu úklidového dne, volných políček na podpis a podepsat se po každém úklidu. S podpisem uveďte čas provedeného úklidu. Do rozpisu se zásadně nepodepisujte předem ani jej zpětně nepotvrzujte.

Co mám dělat, když nemám možnost si doma vytisknout rozpis?

V případě, že nemáte doma k dispozici tiskárnu, můžete využít služby knihoven, v kavárně či v copy centru.

Kde si mohu vyzvednout klíče od mého nového domu?

E-mailem Vám vždy zašleme informace od koho si přeberete klíče. Ve většině případech Vám klíče předá osobně předseda přímo na domě, nebo jiný partner Andulky na úklid, případně si je vyzvednete v naší kanceláři. Ve Vašem zájmu si vždy při přebírání klíčů podepište předávací protokol s uvedeným počtem ks. klíčů, které jste převzali a pošlete nám ho na e-mail. Jakmile si klíče převezmete, jsou klíče Vaše odpovědnost. Musíte se o ně starat a neztratit je.

Mám nějaké další povinnosti po provedení 1. úklidu na domě?

Ano, v případě, kdy jste převzal/a na starost nový dům u Andulky, zašlete nám na e-mail po prvním úklidu níže uvedené informace. Potřebujeme od Vás vědět počet ks klíčů, které jste přebral/a od domu a popis od čeho přesně jsou, kde se v domě nachází úklidová místnost a přístup k vodě.

Provoz na domě a aktivní spolupráce s Andulkou.

Jaká je výpovědní lhůta?

Výpovědní lhůta je jeden kalendářní měsíc, zahájena od 1. dne nového měsíce (např. pokud se rozhodnete podat výpověď k 22.10.2019, běží do konce měsíce listopadu , tj. do 30.11.2019). Stejná podmínka platí v případě, kdy chcete odebrat jenom některý z Vašich domů.

Jakým způsobem musím podat výpověď?

Žádost o ukončení spolupráce s Andulkou podáte prostřednictvím e-mailu, tedy elektronicky. Spolupráce zaniká vrácením posledních klíčů od Vašich domů, který jste měl/a na starost.

Musím mít zařízené pojištění odpovědnosti?

Ano, aktivní pojištění odpovědnosti podnikatele je povinnou součástí spolupráce. Na domě jste jako samostatná odpovědná osoba. V případě, že budete mít zajištěné pojištění odpovědnosti a způsobíte na domě škodu i omylem (například poškození výtahu vylitím kýble s vodou, nebo vysklění okenice násadou od koštěte) jde odpovědnost za Vámi a škoda bude uhrazena z pojistky. (V případě neaktivního pojištění platíte vzniklou škodu na domě ze svých financí.)

Co mám dělat, když se zapomenu podepsat do rozpisu úklidu?

O nepodepsaném rozpisu informujte ihned po tomto zjištění Andulku. V žádném případě rozpis zpětně nepodepisujte. My budeme o nepodepsaném rozpisu informovat dům, aby věděli, že byl úklid proveden.

Mohu úklid provést v jiný den než jsem si stanovil/a?

Ano, můžete úklid pouze výjimečně provést v jiný den než je úklidový. Nesmí se to ovšem opakovat každý týden. Vaší povinností je informovat o tom Andulku e-mailem a my následně informujeme i klienta, aby s tím počítal.

Co mám dělat, když přijdu na dům, ve kterém probíhá rekonstrukce?

V případě rekonstrukce na domě proveďte klasický úklid dle rozpisu. V případě kdy by Vás rekonstrukce hodně omezovala informujte o tom Andulku s popisem jaká je situace na domě. Před úklidem nafoťte stav domu a tyto fotografie pošlete do Andulky na e-mail i s podrobnými informacemi. My Vám dáme vědět jak bude probíhat následující úklid.

Co mám dělat, když na domě neteče voda?

Pokud zjistíte, že Vám neteče voda v úklidové místnosti, zkuste zazvonit na někoho v domě a poradit se s ním, proč to nejde, případně ho poprosit zda by Vám nemohl načepovat vodu od sebe. V případě, kdy se Vám nepovede vodu sehnat proveďte úklid suchou cestou. To znamená, že zametete podlahové plochy a setřete prach z příslušných ploch suchým hadříkem. Do rozpisu uveďte do kolonky poznámky informaci, že netekla voda. Následně nás informujte e-mailem o vzniklé situaci na domě. Spojíme se s domem a do následujícího úklidu situaci vyřešíme.

Reklamace provedené zakázky.

Co se stane, když bude na můj úklid reklamace?

Informujeme Vás o nedostatcích, a Vaší povinností je provést nápravu (nápravu provedete ještě ten den nebo den následující), k tomu Vám domluvíme schůzku s někým na domě, aby si úklid zkontroloval hned po dokončení. V případě, že se situace bude opakovat v následujícím týdnu, je něco špatně a klientovi náleží sleva, čímž se Vám snižuje odměna. Pokud se situace ani na potřetí nezlepší, dům Vám odebereme. Pokud je daný dům součástí balíčku vícero domů, může Vám být odebrán celý tento balíček domů. Po provedené nápravě úklidu požadujeme pořízení fotografií před a po úklidu a zaslání na e-mail.

Co mám dělat, když nápravu provedu a dům úklid opět reklamuje?

V Andulce zhodnotíme oprávněnost reklamace úklidu a budeme Vás informovat. V případě oprávněné reklamace jdete na nápravu úklidu. Podle předem daných instrukcí Andulce po úklidu pošlete fotografie nebo úklid osobně předáte odpovědné osobě v domě, se kterou si dům celý projdete.

Co mám dělat, když potkám při úklidu na domě obyvatele domu a nelíbí se mu můj úklid.

Situaci vyřešte ihned. Dotyčné osoby se zeptejte, co můžete udělat lépe a pokuste se nedostatky napravit. Navrhněte kontrolu po odvedené práci. Například, že na dotyčnou osobu zazvoníte, až to budete mít hotové, ať se ujistíte, že je vše v pořádku. V případě kdy se jedná o činnost, která není v rozpisu úklidu, informujte nás o tom a dotyčnou osobu též požádejte, aby se obrátila na vedení Andulky. Vždy nás na e-mail Andulky informujte o situaci i pokud proběhla nápravu ke spokojenosti dotyčné osoby.

Co se stane, když odmítnu jít na nápravu úklidu?

Pokud je klient s Vaší kvalitou úklidu spokojený, není důvod úklid reklamovat. Je ve Vašem zájmu aby byl klient s úklidem spokojený. V případě nahlášené reklamace je Vaší povinností provést nápravu úklidu. V případě odmítnutí nápravy úklidu Vás nemůžeme brát jako spolehlivého partnera na úklid a bude Vám automaticky udělena pokuta v hodnotě úklidu. Mějte však na paměti, že se jedná o porušení smlouvy s Andulkou. Opakované odmítnutí provedení nápravy může vést k ukončení naší spolupráce.

Finance a faktury.

Kdy dostanu svoji odměnu za odvedenou práci?

Odměnu Vám zasíláme 16. dne následujícího měsíce na bankovní účet, který jste nám uvedl/a při podpisu smlouvy.

Kde najdu své faktury?

Faktury Vám společně s přehledem úklidů zašleme na e-mail, který jste nám uvedl/a. Faktury si uložte do počítače a archivujte. Budete je potřebovat při podání daňového přiznání.

Pomůžete mi s podáním daňového přiznání?

Ano, s daňovým přiznáním Vám můžeme za poplatek pomoc.

Neodpověděli jsme na všechny Vaše dotazy?

Chcete se zeptat na něco dalšího?
Napište nám!