Andulka

Nejčastější dotazy partnerských uklízeček

Tato stránka pro Vás shrnuje nejčastěji kladené dotazy a odpovědi.
Děkujeme, že s Andulkou spolupracujete a v případě dalších dotazů se na nás neváhejte obrátit. 

Před prvním úklidem.

Ve kterém okamžiku započne spolupráce s Andulkou?

Spolupráce s Andulkou začíná podpisem smlouvy a po úspěšném absolvování tréninkového dne. Skutečný závazný vztah nastává v okamžiku přijetí zakázky (domu na úklid).

Jakým způsobem získám nové zakázky od Andulky?

Před samotným přidělením vlastních domů se zúčastníte tréninkového dne, kdy si naším stálým partnerem vyzkoušíte úklid sami a dozvíte se rady a tipy jak postupovat a jaké věci používat než se sami vydáte na svoje domy. Na tréninkovém dni máte zároveň možnost nám ukázat, že o spolupráci s Andulkou máte zájem. Po úspěšném absolvování tréninkového dne obdržíte od Andulky na e-mail nabídku aktuálně volných domů. Domy posíláme v balíčku i jednotlivě. Po Vašem potvrzení přijetí zakázky reakcí na e-mail se stáváte stálým partnerem na úklid. E-mailem od Vás potvrzená zakázka je závazná. Po dobu spolupráce Vám budeme i nadále posílat aktuální zakázky k přijetí. Je na Vás kolik domů přijmete a jaká bude Vaše odměna.

S jakými úklidovými prostředky mám uklízet?

Úklidové prostředky a veškeré základní náčiní si na dům zajišťujete sám/sama na vlastní náklady. Cena za úklidové prostředky je zohledněna v odměně. Klient Vám na domě zajistí úklidovou místnost, kde si můžete veškeré náčiní uschovat, a přístup k vodě ve společných prostorách domu. Dle zkušeností našich partnerů na úklid mezi základní úklidové prostředky patří koště, kýbl, mop nebo hadr na podlahu, smetáček a lopatka, hadříky na prach a leštění skel, stěrka na okna a případně drátěnka nebo houbička na odstranění fleků. Saponáty na podlahu partneři doporučují používat hodně voňavé, v domě to je hned znát. Dále saponát na podlahu a iron na skla. Klient zajišťuje pouze speciální pomůcky typu štafle, vysavač či teleskopická tyč.

Kdo určí, který úklidový den budu na dům pravidelně docházet?

Úklidový den si na svých nových domech určujete Vy sami. Na základě Vámi vybraného úklidového dne připravíme rozpis úklidů a informujeme klienta. Váš klient počítá s tím, že v daný den bude úklid proveden. V případě změny nás kontaktujte a my informaci předáme klientovi.

Kde se dozvím, jaký úklid mám na domě provést?

Na každém domě se řídíte rozpisem úklidu, kde máte uveden harmonogram prací zaslaný v balíčku. Rozpis obsahuje informaci o tom, co všechno se má v daný termín na domě uklízet. Dle smlouvy se po každém úklidu do rozpisu podepisujete, čímž potvrzujete provedení úklidu. S podpisem uvádíte čas provedeného úklidu.

Kde si mohu vyzvednout klíče od mého nového domu?

E-mailem Vám vždy zašleme informace od koho si přeberete klíče. Ve většině případech Vám klíče předá osobně předseda přímo na domě, nebo jiný partner Andulky na úklid, případně si je vyzvednete v naší kanceláři. Ve Vašem zájmu si vždy při přebírání klíčů podepište předávací protokol s uvedeným počtem ks. klíčů, které jste převzali a pošlete nám ho na e-mail. Jakmile si klíče převezmete, jsou klíče Vaší odpovědností.

Mám po provedení 1. úklidu na domě ještě něco udělat?

Ano, v případě, kdy jste převzal/a na starost nový dům u Andulky, zašlete nám na e-mail po prvním úklidu níže uvedené informace. Potřebujeme od Vás vědět počet ks klíčů, které jste přebral/a od domu a popis od čeho přesně jsou, kde se v domě nachází úklidová místnost a přístup k vodě.

Provoz na domě a aktivní spolupráce s Andulkou.

Jaká je výpovědní lhůta?

Výpovědní lhůta je jeden kalendářní měsíc, zahájena od 1. dne následujícího měsíce (např. pokud se rozhodnete podat výpověď k 22.10.2019, běží do konce měsíce listopadu , tj. do 30.11.2019).

Jakým způsobem musím podat výpověď?

Žádost o ukončení spolupráce s Andulkou podáváte prostřednictvím e-mailu.

Musím mít zařízené pojištění odpovědnosti?

Ano, podpisem smlouvy souhlasíte s tím, že po dobu platnosti této smlouvy budete mít pro svoji samostatnou podnikatelskou činnost zajištěné komerční pojištění odpovědnosti podnikatele za způsobenou škodu. V případě, že budete mít zajištěné pojištění odpovědnosti a způsobíte na domě škodu (například poškození výtahu vylitím kýble s vodou, nebo vysklění okenice násadou od koštěte), jde odpovědnost za Vámi a škoda bude uhrazena z pojistky. V případě neaktivního pojištění platíte vzniklou škodu na domě ze svých financí.

Co mám dělat, když se zapomenu podepsat do rozpisu úklidu?

O nepodepsaném rozpisu informujte ihned po tomto zjištění Andulku. My budeme o nepodepsaném rozpisu informovat dům, aby věděli, že byl úklid proveden.

Mohu úklid provést v jiný den než jsem si stanovil/a?

Ano, můžete úklid provést v jiný den než je úklidový. Andulku je o tom potřeba informovat, abychom zprávu předali domu, který počítá s původním úklidovým dnem.

Co mám dělat, když přijdu na dům, ve kterém probíhá rekonstrukce?

V případě rekonstrukce na domě proveďte klasický úklid dle rozpisu. V případě, kdy by Vás rekonstrukce hodně omezovala, informujte Andulku s popisem, jaká je situace na domě. Před úklidem nafoťte stav domu a tyto fotografie pošlete Andulce na e-mail i s podrobnými informacemi. My se dohodneme s klientem na postupu a dáme Vám vědět jak bude probíhat následující úklid.

Co mám dělat, když na domě neteče voda?

Pokud zjistíte, že Vám neteče voda v úklidové místnosti, zkuste zazvonit na někoho v domě a poradit se s ním, proč to nejde, případně ho poprosit zda by Vám nemohl načepovat vodu od sebe. V případě, kdy se Vám nepovede vodu sehnat, proveďte úklid suchou cestou. To znamená, že zametete podlahové plochy a setřete prach z příslušných ploch suchým hadříkem. Do rozpisu uveďte do kolonky poznámky informaci, že netekla voda. Následně nás informujte e-mailem o vzniklé situaci na domě. Spojíme se s domem a do následujícího úklidu situaci vyřešíme.

Reklamace provedené zakázky.

Co se stane, když bude na můj úklid reklamace?

Předáme Vám informace o nedostatcích od klienta. Dle smlouvy je Vaší odpovědností do druhého dne provést nápravu. K tomu Vám můžeme domluvit schůzku s někým na domě, aby si úklid zkontroloval hned po dokončení. V případě, že se situace bude opakovat v následujícím týdnu, klientovi náleží sleva, čímž se Vám snižuje odměna. Pokud se situace ani na potřetí nezlepší, dům si převezme jiný partner na úklid. Pokud je daný dům součástí balíčku vícero domů, může Vám být odebrán celý tento balíček domů. Po provedené nápravě úklidu prosíme o pořízení fotografií před a po úklidu a zaslání na e-mail.

Co mám dělat, když potkám při úklidu na domě obyvatele domu a nelíbí se mu můj úklid?

Situaci vyřešte ihned. Dotyčné osoby se zeptejte, co můžete udělat lépe a pokuste se nedostatky napravit. Navrhněte kontrolu po odvedené práci. Například, že na dotyčnou osobu zazvoníte, až to budete mít hotové, ať se ujistíte, že je vše v pořádku. V případě, kdy se jedná o činnost, která není v rozpisu úklidu, informujte nás o tom a dotyčnou osobu též požádejte, aby se obrátila na Andulku. Vždy nás na e-mail Andulky informujte o situaci i pokud proběhla nápravu ke spokojenosti dotyčné osoby.

Finance a faktury.

Kdy dostanu svoji odměnu za odvedenou práci?

Odměnu Vám zasíláme jednou měsíčně na bankovní účet, který jste uvedl/a ve formuláři pro zahájení spolupráce.

Kde najdu své faktury?

Faktury Vám společně s přehledem úklidů zašleme na e-mail, který jste nám uvedl/a. Evidence faktur a účetnictví je Vaší odpovědností.

Neodpověděli jsme na všechny Vaše dotazy?

Chcete se zeptat na něco dalšího?
Napište nám!